Verkko-osoite: vapaamedia.fi on varattu.
Logon luvaton kopioiminen on kielletty.
Sivut ovat poissa käytöstä ja päivityksessä.
Sivuista voi kysyä kuljetusverkko.fi yhteystiedoista,
tai verkko-osoitteen omistajalta, puh: +358 404 110 155
email: jaakko.tuononen@vapaamedia.fi